Судові експертизи та експертні дослідження


          Судові експертизи здійснюються на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження, та проводиться в найкоротші терміни. Окрім експертизи, фахівцями даної установи проводяться дослідження за заявою фізичних та юридичних осіб.

        Екпертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань здобутих в процесі навчання та з практичної діяльності, матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадження органів досудового розслідування чи суду.


Види експертиз:

Placeholder

Земельно-технічна


Земельно-технічні судові експертизи відносяться до інженерно-технічних видів експертиз і входить до десятки найбільш поширених і затребуваних судових експертиз в Україні.


Placeholder

Оціночно-земельна


Завданням є визначення вартості земельних ділянок. Експертиза може бути призначена як за рішенням уповноваженого на це органу, так і за заявою юридичної або фізичної особи.

Placeholder

Будівельно-технічна


Судові експертизи необхідні також при спірних питаннях в будівництві, розподілі або реконструкції будівель (споруд) Вам не обійтися без допомоги кваліфікованого фахівця в даній галузі.


Placeholder

Оціночно-будівельна


Дослідження стану квартир, будинків, споруд, їх частин та інших об’єктів будівництва з метою визначення їх вартості в існуючому стані, вартості виконаних робіт або розміру завданих збитків.

Placeholder

Пожежно-технічна


Завданням пожежно-технічної експертизи є встановити справжню причину пожежі – це нелегке завдання для експертів, так як вогонь знищує буквально всі сліди.


Placeholder

Економічна


Спрямована на вивчення діяльності фінансово-економічного характеру, включає в себе перевірку документів бухгалтерського, податкового обліку а також дослідження кредитної діяльності.

Placeholder

Товарознавча


Експертиза машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання. Об’єктами експертизи цього виду можуть бути товари народного споживання, обладнання та сировина аб інші товари.


Placeholder

Психологічна


Психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та такі їх прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та викликають певні правові наслідки.

Placeholder

Сфера інтелектуальної власності


Основним завданням експертизи об’єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об’єктів, до яких належать об’єкти промислової власності, об’єкти авторського права і суміжних прав.


Placeholder

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ


Установлення несправностей транспортного засобу (далі – ТЗ), які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП) чи внаслідок неї або після неї), можливості виявлення несправності звичайно застосованими методами контролю за технічним станом ТЗ; визначення механізму впливу несправності на виникнення та розвиток пригоди.


Placeholder

ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ


Технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів документів.


Placeholder

ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА


Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Для проведення почеркознавчих досліджень


Placeholder

ФІЗИКО-ХІМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА


Фізико-хімічна експертиза – це одна з найбільш складних і відповідальних експертиз. Фізико-хімічна експертиза може проводитися як самостійне експертне дослідження речовин і матеріалів, так і входити до складу комплексного дослідження спільно з будівельно-технічною, автотехнічною, товарознавчою, екологічною    експертизами, а також включатися в технічну експертизу документів в частині вирішення питань щодо встановлення давності їх виконання.